10 tutoriale despre sistemul e-DAI, realizate în cadrul proiectului NIAct

Proiectul NIAct vine în sprijinul persoanelor care au obligația de a depune declarații de avere și de interese, prin elaborarea și diseminarea a 10 tutoriale care au ca teme centrale aspecte din sistemul e-DAI.

Fiecare din cele 10 tutoriale are ca obiectiv să explice cât mai bine situații concrete cu care se confruntă deponenții, prezentarea unor aspecte practice din procesul de declarare electronică a averilor și intereselor. Tutorialele au fost elaborate astfel încât să fie de ajutor atât pentru persoanele care au obligația legală de a completa și depune declarațiile de avere și de interese, cât și pentru persoanele responsabile din instituțiile publice centrale și locale, desemnate în baza Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

Proiectul NIAct - Actualizarea legislaţiei în domeniul integrităţii şi oferirea de sprijin autorităţilor şi deponenţilor în tranziţia către declararea digitală a averilor şi intereselor, cod proiect: SIPOCA1158, cod MySMIS: 152674, este implementat de Agenţia Naţională de Integritate în parteneriat cu Ministerul Justiției și Asociaţia Română pentru Transparenţă, în perioada februarie 2022 – decembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului NIAct constă în inventarierea tuturor actelor normative și actualizarea cadrului legal din domeniul integrităţii, care vizează incompatibilităţile, conflictele de interese şi averile nejustificate, dar şi a sistemului de declarare a averilor şi  intereselor, în baza nevoilor factorilor interesaţi, fundamentate prin analize şi cercetări sociologice.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!