Activitatea A1: Management și achiziții publice

Activitatea A2: Informare și publicitate

Activitatea A3: Analiza preliminară a contextului legislativ din domeniul integrității

Subactivitatea A3.1: Realizarea analizei desk research privind cadrul legal de integritate din România, inclusiv prin evidențierea sectoarelor cele mai expuse la apariția incidentelor de integritate.

Subactivitatea A3.2: Realizarea unei analize privind cadrul legal de integritate în alte state membre ale Uniunii Europene.

Subactivitatea A3.3: Sondarea opiniei publice cu privire la domeniul integrității, prin chestionare adresate cetățenilor.

Activitatea A4: Organizarea unui Think Tank Integritate și a unei conferințe de prezentare a rezultatelor analizelor și cercetărilor realizate în cadrul proiectului

Activitatea A5: Elaborarea și înaintarea spre avizare a documentelor aferente intervenției legislative dezvoltate  

Activitatea A6: Optimizarea funcționării procesului de completare și depunere a declarațiilor de avere și interese prin sistemul e-DAI

Subactivitatea A6.1: Organizarea unui help-desk telefonic la nivelul ANI pentru soluționarea neclarităților privind depunerea electronică a declarațiilor de avere și interese.

Subactivitatea A6.2: Realizarea unei cercetări sociologice asupra procesului de depunere a declarațiilor de avere și interese în România.

Subactivitatea A6.3: Dezvoltarea unor proceduri pentru personalul din administrația publică, în legătură cu modalitatea de funcționare a e-DAI și elaborarea unei culegeri de spețe.

Activitatea A7: Realizarea unor campanii de conștientizare privind integritatea și de diseminare a rezultatelor proiectului

Subactivitatea A7.1: A7.1. Realizarea unei campanii de conștientizare a publicului cu privire la corupție, cu accent pe incidentele de integritate.

Subactivitatea A7.2: Campanie pentru popularizarea sistemului e-DAI.

Activitatea A8: Organizarea unor sesiuni de instruire pentru persoanele responsabile din instituțiile publice.