Conferința de prezentare a proiectului NIAct

În luna iunie a fost organizată conferința de prezentare a obiectivelor și activităților derulate în  cadrul proiectului NIAct. La eveniment au fost prezenți reprezentanți din instituții publice relevante, raportat la tematica abordată, inclusiv membri ai rețelei de experți Think Tank Integritate.

Temele dezbătute au avut ca punct de pornire informațiile rezultate din analiza legislației naționale relevante în domeniul integrității publice. Experți din partea celor trei parteneri de proiect au prezentat informații relevante din cadrul activităților derulate și au răspuns întrebărilor venite din partea invitaților.

Premiza de la care s-a pornit a fost aceea că este nevoie de o imagine de ansamblu asupra legislației naționale în domeniul integrității publice care să permită identificarea deficiențelor punctuale și sistemice ale acestui cadru normativ. Prin urmare, în cadrul proiectului a fost realizată inventarierea tuturor reglementărilor legale din domeniul integrității, care au legătură cu incompatibilitățile, conflictele de interese sau averile nejustificate. Totodată, a fost realizată o documentare aprofundată pe baza cazuisticii ANI în materie de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate în trei domenii vulnerabile la fenomene de corupție. Cele trei domenii selectate au avut în vedere aspecte legate de: Educație, Sănătate, Funcționari publici. În același timp au fost analizate bune practici existente la nivel european și internațional în materie, precum și recomandări internaționale primite de România în cadrul MCV, dar și de la GRECO, Comisia de la Veneția sau UNCAC.

Agenţia Naţională de Integritate implementează proiectul NIAct în parteneriat cu Ministerul Justiției și Transparency International Romania I Asociaţia Română pentru Transparenţă, în perioada februarie 2022 – decembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului NIAct constă în inventarierea tuturor actelor normative și actualizarea cadrului legal din domeniul integrităţii, care vizează incompatibilităţile, conflictele de interese şi averile nejustificate, dar şi a sistemului de declarare a averilor şi  intereselor, în baza nevoilor factorilor interesaţi, fundamentate prin analize şi cercetări sociologice.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!