Membrii rețelei de experți Think Tank Integritate s-au întâlnit marți, 13 decembrie 2022, în cadrul unei noi reuniuni derulate prin proiectul NIAct - Actualizarea legislaţiei în domeniul integrităţii şi oferirea de sprijin autorităţilor şi deponenţilor în tranziţia către declararea digitală a averilor şi intereselor.

Principalul punct pe ordinea de zi a avut în vedere prezentarea și discutarea Raportului narativ al analizei legislației naționale relevante în domeniul integrității. Documentul a fost elaborat de experți din cadrul proiectului NIAct, pornind de la o documentare de tip „desk research” privind revizuirea cadrului legal existent la nivel național în domeniul integrității.

În cadrul reuniunii din 13 decembrie a fost explicat scopul avut în vedere de experții implicați în elaborare raportului, anume de a identifica toate prevederilor referitoare la integritate din legislația națională. Astfel, prin raportul narativ amintit s-a urmărit dobândirea unei imagini de ansamblu asupra legislației naționale în domeniul integrității care să permită identificarea deficiențelor punctuale și sistemice ale acestui cadru normative. În context, s-a evidențiat faptul că acest deziderat a fost realizat prin sintetizarea reglementării relevante în domeniul integrității, pentru fiecare dintre cele 39 de categorii de persoane care au obligația declarării averii și intereselor potrivit art. 1 alin.(1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice.

Evenimentul a fost organizat în sistem hibrid, astfel că invitații care nu au putut ajunge la sediul Transparency International Romania au avut acces prin intermediul platformei Zoom.

Din cadrul rețelei de experți Think Tank Integritate fac parte reprezentanţi ai unor instituţii publice relevante în elaborarea de politici publice în domeniul integrităţii, precum și experţi cooptaţi din alte zone de expertiză care sunt relevante pentru acest proces, însemnând: reprezentanţi ai structurilor asociative membre în Consiliului Național de Integritate (CNI); reprezentanţi ai mediului academic/ universitar; reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai camerelor de comerț; reprezentanţi ai organizațiilor neguvernamentale relevante în domeniul integrităţii.

Proiectul NIAct este implementat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Ministerul Justiției și Asociația Română pentru Transparență I Transparency International Romania.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.Tags stiri: Think Tank, integritate