Instruire pentru persoanele responsabile din regiunea de dezvoltare Centru

 

A doua sesiune de instruire dedicată persoanelor responsabile din regiunea de dezvoltare Centru a fost organizată la Sibiu, în perioada 14 – 15 septembrie 2023. Prima sesiune pentru această regiune de dezvoltare a fost derulată în luna aprilie, la Brașov.

Participanții de la Sibiu, însemnând persoane responsabile cu gestionarea procesului de completare și depunere electronică a declaraţiilor de avere și interese, au avut ocazia să își îmbunătățească informațiile cu privire la legislația în materie, procesul de completare și depunere electronică a declarațiilor de avere și interese prin sistemul e-DAI.

Experții Agenției Naționale de Integritate au prezentat studii de caz și un model de procedură de sistem privind modalitatea de completare electronică a declarațiilor de avere și de interese în platforma e-DAI. Procedura respectivă a fost elaborată în cadrul proiectului NIAct cu scopul de a contribui la o mai bună derulare a procesului de depunere, în conformitate cu noile cerințe legislative și exigențe calitative impuse de platforma e-DAI.

Procedura vine în sprijininul autorităților și instituțiilor publice în scopul optimizării procesului de depunere electronică a declarațiilor de avere și interese (DAI) și elaborarea de proceduri unitare.

Pe parcursul implementării proiectului NIAct sunt programate în total 16 sesiuni de instruire, în toate cele opt regiuni de dezvoltare. Participanții așteptați la aceste sesiuni sunt persoanele responsabile din cadrul instituțiilor publice, desemnate în baza legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

Activitatea de instruire din cadrul proiectului NIAct contribuie la îndeplinirea rezultatului de proiect 4: Cunoștințe și abilități ale persoanelor responsabile din instituțiile publice îmbunătățite în privința procesului de completare și depunere electronică a declarațiilor de avere și interese prin sistemul e-DAI.

Proiectul NIAct este implementat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Ministerul Justiției și Asociația Română pentru Transparență I Transparency International Romania.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.