Instruire pentru persoanele responsabile din regiunea Nord-Est

O nouă sesiune de instruire a fost organizată la începutul lunii mai, la Suceava.

Derulat în perioada 11 – 12 mai, evenimentul a fost foarte bine primit de persoanele responsabile cu gestionarea procesului de completare și depunere electronică a declaraţiilor de avere și interese din regiunea Nord-Est.

Cei peste 20 de participanți au avut ocazia să își îmbunătățească informațiile cu privire la legislația în materie, procesul de completare și depunere electronică a declarațiilor de avere și interese prin sistemul e-DAI.

Totodată, au fost discutate studii de caz, bune practice, situații pe care persoanele responsabile din instituțiile publice le-au întâmpinat în etapele de verificare și depunere a declarațiilor de avere si de interese.

Pe parcursul implementării proiectului NIAct sunt programate în total 16 sesiuni de instruire, în toate cele opt regiuni de dezvoltare. Participanții așteptați la aceste sesiuni sunt persoanele responsabile din cadrul instituțiilor publice, desemnate în baza legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

Activitatea de instruire din cadrul proiectului NIAct contribuie la îndeplinirea rezultatului de proiect 4: Cunoștințe și abilități ale persoanelor responsabile din instituțiile publice îmbunătățite în privința procesului de completare și depunere electronică a declarațiilor de avere și interese prin sistemul e-DAI.

Proiectul NIAct este implementat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Ministerul Justiției și Asociația Română pentru Transparență I Transparency International Romania.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.