Instruire pentru persoanele responsabile, la Brașov

 

În luna aprilie, în cadrul proiectului NIAct a fost orgaizată o sesiune de instruire la Brașov. Participanții înscriși la curs au fost persoane responsabile cu gestionarea procesului de completare și depunere electronică a declaraţiilor de avere și interese, din instituții publice din regiunea Centru.

În cadrul evenimentului, inspectorii ANI au prezentat legislația aplicabilă, studii de caz și au răspuns întrebărilor participanților cu privire la provocările întâlnite de utilizatorii platformei e_DAI. La fel ca și în cazul celorlalte sesiuni de instruire, și la Brașov s-a pus accent pe abordarea pragmatică a situațiilor pe care persoanele responsabile din cadrul instituțiilor publice le-au întâmpinat efectiv în cadrul procesului de declarare electronică a averilor si intereselor. Participanții au avut astfel ocazia să își îmbunătățească cunoștințele privind procesul de completare și depunere electronică a declarațiilor de avere și interese prin sistemul e-DAI.

Pe parcursul derulării proiectului NIAct sunt programate 16 sesiuni de instruire care să răspundă nevoilor identificate la nivel național, însemnând câte 2 sesiuni în fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare. Pentru fiecare sesiune sunt disponibile câte 20 de locuri.

Activitatea de instruire din cadrul proiectului NIAct contribuie la îndeplinirea rezultatului de proiect 4: Cunoștințe și abilități ale persoanelor responsabile din instituțiile publice îmbunătățite în privința procesului de completare și depunere electronică a declarațiilor de avere și interese prin sistemul e-DAI.

Proiectul NIAct este implementat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Ministerul Justiției și Asociația Română pentru Transparență I Transparency International Romania.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.