Sesiuni de instruire derulate în luna iulie la Iași și Constanța

 

In luna iulie, echipa din cadrul proiectului NIAct a derulat sesiuni de instruire la Iași și Constanța.

La sesiunea de la Iași, organizată în perioada 5 – 6 iulie 2023 au participat persoanele responsabile cu gestionarea procesului de completare și depunere electronică a declaraţiilor de avere și interese din cadrul instituțiilor publice din regiunea de dezvoltare Nord – Est. Similar, la sesiunea de la Constanța, din perioada 13 – 14 iulie 2023 au participat persoanele responsabile din cadrul instituțiilor publice din regiunea de dezvoltare Sud – Est.

În cadrul celor două evenimente s-a discutat despre legislația aplicabilă, studii de caz și provocări întâlnite de utilizatorii platformei e_DAI. Totodată s-a pus accent pe abordarea practică a situațiilor pe care persoanele responsabile din cadrul instituțiilor publice le-au întâmpinat efectiv în cadrul procesului de declarare electronică a averilor si intereselor.

Participanții au avut astfel ocazia să își îmbunătățească cunoștințele privind procesul de completare și depunere electronică a declarațiilor de avere și interese prin sistemul e-DAI.

Activitatea de instruire din cadrul proiectului NIAct contribuie la îndeplinirea rezultatului de proiect 4: Cunoștințe și abilități ale persoanelor responsabile din instituțiile publice îmbunătățite în privința procesului de completare și depunere electronică a declarațiilor de avere și interese prin sistemul e-DAI.

Proiectul NIAct este implementat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Ministerul Justiției și Asociația Română pentru Transparență I Transparency International Romania.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.