Sesiuni de instruire derulate la Sinaia

În luna februarie au fost organizate la Sinaia două sesiuni de instruire dedicate persoanelor responsabile cu gestionarea procesului de completare și depunere electronică a declaraţiilor de avere și interese.

La sesiunile derulate în perioada 20 – 21 februarie 2023, respectiv 27 – 28 februarie 2023 au participat peste 40 de persoane din instituții publice situate în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia.

Pe parcursul celor patru zile s-a discutat despre legislația aplicabilă, studii de caz și provocări întâlnite de utilizatorii platformei e_DAI. O component importantă a formării este cea dedicată discutării de spețe și situații concrete pe care persoanele responsabile din cadrul instituțiilor publice le-au întâmpinat în practică, în cadrul procesului de declarare electronică a averilor si intereselor.

Pe parcursul derulării proiectului NIAct sunt programate 16 sesiuni de instruire care să răspundă nevoilor identificate la nivel național, însemnând câte 2 sesiuni derulate în fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare. Pentru fiecare sesiune sunt disponibile câte 20 de locuri.

Activitatea de instruire din cadrul proiectului NIAct contribuie la îndeplinirea rezultatului de proiect 4: Cunoștințe și abilități ale persoanelor responsabile din instituțiile publice îmbunătățite în privința procesului de completare și depunere electronică a declarațiilor de avere și interese prin sistemul e-DAI.

Proiectul NIAct este implementat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Ministerul Justiției și Asociația Română pentru Transparență I Transparency International Romania.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.