Pentru regiunea de dezvoltare Vest au fost propuse două sesiuni de instruire cu persoane responsabile din cadrul instituțiilor publice, desemnate în baza legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

La cele două sesiuni derulate la Deva și Timișoara, în perioada 22 – 24 mai 2023, respectiv 30 octombrie – 1 noiembrie 2023, au participat numeroase persoane interesate de tematica abordată, însemnând personal din instituții publice cu atribuții să centralizele și să valideze declarațiile de avere și de interese depuse de către deponenții din cadrul instituțiilor publice în care își derulează activitatea.

Pe parcursul celor două sesiuni, inspectorii ANI au prezentat legislația aplicabilă în domeniul integrității, cu accent pe declarațiile de avere și de interese, studii de caz și provocări întâlnite de utilizatorii platformei e_DAI. Totodată, a fost discutat și un model de procedură de sistem privind modalitatea de completare a declarațiilor de avere și de interese în e-DAI. Procedura respectivă a fost elaborată în cadrul proiectului NIAct cu scopul de a contribui la o mai bună derulare a procesului de depunere, în conformitate cu noile cerințe legislative și exigențe calitative impuse de platforma e-DAI.

Procedura este un model de bună practică la nivelul administrației publice centrale și locale și vine în sprijininul autorităților și instituțiilor publice în scopul optimizării procesului de depunere electronică a declarațiilor de avere și interese (DAI) și elaborarea de proceduri unitare.

Activitatea de instruire derulată prin intermediul proiectului NIAct contribuie la îndeplinirea rezultatului de proiect 4: Cunoștințe și abilități ale persoanelor responsabile din instituțiile publice îmbunătățite în privința procesului de completare și depunere electronică a declarațiilor de avere și interese prin sistemul e-DAI.

Proiectul NIAct este implementat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Ministerul Justiției și Asociația Română pentru Transparență I Transparency International Romania.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.