Primele sesiuni de instruire pentru persoanele responsabile cu gestionarea procesului de completare și depunere electronică a declaraţiilor de avere și interese au fost organizate în București.

La cele două sesiuni, derulate în perioada 12 – 13 decembrie 2022, respectiv 15 – 16 decembrie 2022 au participat angajați din instituții publice centrale și locale din Capitală și județul Ilfov.

În cadrul sesiunilor de instruire s-a discutat despre legislația aplicabilă, studii de caz și provocări întâlnite de utilizatorii platformei e_DAI. Totodată s-a pus accent pe abordarea practică a situațiilor pe care persoanele responsabile din cadrul instituțiilor publice le-au întâmpinat efectiv în cadrul procesului de declarare electronică a averilor si intereselor.

Participanții au avut astfel ocazia să își îmbunătățească cunoștințele privind procesul de completare și depunere electronică a declarațiilor de avere și interese prin sistemul e-DAI.

Activitatea de instruire din cadrul proiectului NIAct contribuie la îndeplinirea rezultatului de proiect 4: Cunoștințe și abilități ale persoanelor responsabile din instituțiile publice îmbunătățite în privința procesului de completare și depunere electronică a declarațiilor de avere și interese prin sistemul e-DAI.

Proiectul NIAct este implementat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Ministerul Justiției și Asociația Română pentru Transparență I Transparency International Romania.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.Tags stiri: instruire