Sesiuni de instruire derulate la București


Primele sesiuni de instruire pentru persoanele responsabile cu gestionarea procesului de completare și depunere electronică a declaraţiilor de avere și interese au fost organizate în București.

La cele două sesiuni, derulate în perioada 12 – 13 decembrie 2022, respectiv 15 – 16 decembrie 2022 au participat angajați din instituții publice centrale și locale din Capitală și județul Ilfov.