Sesiuni de instruire pentru persoanele responsabile cu gestionarea  procesului de completare și depunere electronică a declaraţiilor de avere și interese

Unul dintre obiectivele specifice propuse prin proiectul NIAct se referă la Dezvoltarea cunoștințelor persoanelor responsabile din instituțiile publice în privința procesului de completare și depunere electronică a declarațiilor de avere și interese prin sistemul e-DAI.

În vederea îndeplinirii acestui deziderat, pe durata implementării proiectului sunt programate sesiuni de instruire, derulate în toate cele opt regiuni de dezvoltare.

Persoanele invitate să participe la aceste sesiuni sunt persoanele responsabile din cadrul instituțiilor publice, desemnate în baza legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

Prin intermediul a 16 sesiuni de instruire, participanții vor putea să beneficieze de informații, studii de caz și explicații punctuale pe tema de curs, având astfel ocazia să își îmbunătățească cunoștințele privind procesul de completare și depunere electronică a declarațiilor de avere și interese prin sistemul e-DAI.

În cadrul sesiunilor de instruire se va pune accent pe abordarea practică a situațiilor pe care persoanele responsabile din cadrul instituțiilor publice le-au întâmpinat efectiv în cadrul procesului de declarare electronică a averilor si intereselor.

Pe parcursul derulării proiectului NIAct vor fi organizate 16 sesiuni de instruire care să răspundă nevoilor identificate la nivel național, însemnând câte 2 sesiuni în fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare. Pentru fiecare sesiune sunt disponibile câte 20 de locuri. Durata propusă pentru desfășurarea fiecărei sesiuni este de 2 zile consecutive.

Activitatea de formare contribuie la îndeplinirea rezultatului de proiect 4: Cunoștințe și abilități ale persoanelor responsabile din instituțiile publice îmbunătățite în privința procesului de completare și depunere electronică a declarațiilor de avere și interese prin sistemul e-DAI.

Proiectul NIAct este implementat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Ministerul Justiției și Asociația Română pentru Transparență I Transparency International Romania.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.


Tags stiri: instruire